zondag, 6. november 2005 - 12:28

Wereldprimeur: Wies Kuiper eerste vrouwelijke priester!

Zwolle

Met de priesterwijding van Wies Kuiper is deze zeventigjarige Zwolse de eerste vrouwelijke priester ter wereld. Met haar benoeming binnen de Vrij-Katholieke Kerk (VKK) lijkt een eind te komen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De benoeming van Wies Kuiper heeft voor veel commotie gezorgd. Niet alleen binnen de VKK, dat een voorstander is van een liberale theosofische gedachte, maar zeker binnen de Rooms Katholieke Kerk. In 2003 besloot de VKK dat ook vrouwen voor alle ambten binnen de kerk in aanmerking moesten komen. Wies Kuiper is van huis uit groot gebracht met geloofsbeginselen van de Rooms Katholieke Kerk. De vrouw had altijd al een bijzondere belangstelling voor de vele ambten binnen haar kerk.

Zo zou ze vroeger heel jaloers geweest zijn op mannelijke leeftijdsgenoten die als misdienaar binnen de kerk een functie uitoefenden. Immers, voor meisjes was het achter de katholieke schermen absoluut taboe. Haar interesse voor het geloof bracht Kuiper bij de Orde van de Weefsters en ze was nauw betrokken bij de oprichting van een antroposofische school in haar woonplaats Zwolle.

Vanaf 1980 was Kuiper betrokken bij de VKK en momenteel is ze voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland. Haar gedrevenheid, liever die omschrijving dan de beladen term roeping, heeft haar altijd geholpen bij haar spirituele zoektochten. Dat zij dit weekend als eerste vrouw in de wereld tot priester is gewijd ziet de Zwolse als een logische voortzetting van haar betrokkenheid binnen het katholieke geloof. Naast het priesterambt zal Kuiper zich gaan inzetten voor zorg van sociale en pastorale betekenis.

Tekst:MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):