dinsdag, 22. februari 2005 - 22:48

Werk aan Oostvaardersdijk verloopt voorspoedig

Flevoland

De verhoging en herinrichting van de Oostvaardersdijk nadert zijn voltooiing. Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied heeft aangekondigd dat naar verwachting de weg eind mei weer open gaat. Momenteel wordt hard gewerkt aan de afwerking van de weg en de naaste omgeving. Rijkswaterstaat heeft gevraagd of de provincie Flevoland vanuit het Europees programma een bedrag van € 437.000,- wil meebetalen aan de vernieuwde inrichting van de dijk. Het college van Gedeputeerde Staten heeft met dit verzoek ingestemd.

De Oostvaardersdijk moest onder handen worden genomen, omdat de dijk niet meer hoog genoeg was om als veilige waterkering te kunnen dienen. De dijkversterking is echter tegelijk aangegrepen om de dijk veiliger te maken voor het verkeer en beter geschikt voor recreatieve fietsers en voetgangers.

Wie na de opening eind mei de dijk oprijdt, zal de verandering meteen kunnen zien. Op de twee entreepunten - bij de Knardijk aan de Lelystadse kant en bij de Grote Vaartweg aan de Almeerse kant – komen twee rotondes. Bij de strekdammen komen parkeerplaatsen voor mensen die van het uitzicht over het Markermeer willen genieten. Elders langs de dijk komen nog twee parkeerplaatsen voor recreatief gebruik. Hier worden uitzichtpunten ingericht om de Oostvaardersplassen in te kijken. De entreepunten en de parkeerplaatsen op de Oostvaardersdijk krijgen een opvallende verfraaiing om de bijzondere ligging van de weg langs de Oostvaardersplassen en het Markermeer te accentueren. De verfraaiing bestaat uit silhouetten van vogels die uit stalen platen zijn gehaald.

Ook fietsers en wandelaars zullen profijt hebben van de nieuwe inrichting. Langs de weg komt een betonnen fietspad van drie meter breed en voor wandelaars wordt een wandelroute in de Oostvaardersplassen aangelegd. Deze wandelroute voert langs een nieuwe vogelkijkhut die Staatsbosbeheer bouwt. Tot slot komt ook de vaarrecreant beter aan zijn trekken. Halverwege de dijk wordt in het Markermeer een steiger aangelegd als vluchthaven voor de pleziervaart.
Provincie:
Tag(s):