maandag, 4. juli 2005 - 18:16

Werkbezoek Minister-president Balkenende

Dinsdag bezocht de minister-president Balkenende het Leger des Heils in Goes. Daarna had hij een gesprek op het provinciehuis in Middelburg met jeugdpanelleden over het jeugdbeleid in Zeeland.

Premier Jan Peter Balkenende heeft 's middags het Historisch Museum de Bevelanden in Goes officieel heropend. Vanwege een verbouwing is het museum bijna 3 jaar dicht geweest.

Woensdagmorgen heeft de minister-president een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen.

In het gesprek komen onder meer de thema's onderwijs en jeugdbeleid aan de orde. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het consultatiebureau van Oost-Souburg. Het werkbezoek aan Zeeland wordt afgesloten met een bezoek aan de Scheldemond Stedelijke Scholen-gemeenschap in Vlissingen.

© BON RVD Foto: Focuss 22
Provincie:
Tag(s):