donderdag, 10. maart 2005 - 10:05

Werkloosheid loopt op

Den Haag

Groningen blijft de provincie met de hoogste werkloosheid. Rotterdam is, net als in voorgaande jaren, de stad met de hoogste werkloosheid. Landelijk was in 2004 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat was 5,3 procent in 2003.
<BR>Hoogste werkloosheid in provincie Groningen
<BR>De verschillen in werkloosheid tussen provincies zijn ongeveer even groot als in voorgaande jaren. De provincie Groningen kent al jaren de hoogste werkloosheid. In 2004 was daar 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Ook in Drenthe en Flevoland was de werkloosheid hoog.
Laagste werkloosheid in Zeeland
Zeeland was, net als in voorgaande jaren, de provincie met de laagste werkloosheid. In 2004 was 5,0 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkloos. Ook in de provincies Utrecht en Gelderland lag de werkloosheid beneden het landelijk gemiddelde.

In Utrecht is de werkloosheid relatief laag vanwege de hoge participatiegraad. In de Zeeland en Gelderland is de binding met de arbeidsmarkt wat lager dan gemiddeld, maar vinden werkzoekenden blijkbaar eenvoudiger een baan.
Werkloosheid het hoogst in Rotterdam
Net als in voorgaande jaren was van de vier grote steden de werkloosheid in Rotterdam het hoogst.

Een tiende van de Rotterdamse beroepsbevolking zat in 2004 zonder werk. De werkloosheid is er ruim anderhalfmaal zo hoog als het landelijke gemiddelde. In Utrecht en Den Haag lag de werkloosheid in 2004 op het landelijk gemiddelde van ruim 6 procent. ©BON/CBS
Categorie:
Tag(s):