maandag, 12. december 2005 - 9:40

Werknemers HVL gooien werk neer

Rotterdam

Dinsdag leggen werknemers van HVL vanaf 07.00 uur het werk voor 24 uur neer. Gesprekken met de directie van HVL (dochter van TBI Techniek) over de voorgenomen reorganisatie zijn op niets uitgelopen. FNV Bondgenoten verwijt de directie te willen reorganiseren zonder gedegen bewijslast met als gevolg zoveel gedwongen ontslagen. Ook wil de bond een beter sociaal plan afsluiten dan die er nu ligt.

'We twijfelen ernstig aan de nut en noodzaak van de reorganisatie die de directie van HVL voor ogen heeft. We hebben herhaaldelijk verzocht om een gedegen onderzoek en zijn bereid de kosten deels hiervoor te dragen. De laatste drie jaar zijn de winsten doorgesluisd naar het moederbedrijf TBI. Daarnaast heeft HVL projecten met verlies aangenomen. Om aan de eisen van TBI te voldoen, hanteert HVL een beleid dat wordt afgewenteld op de werknemers en ten koste gaat van de werkgelegenheid,' aldus vakbondsbestuurder Felix Alejandro Pérez.
Categorie:
Tag(s):