maandag, 20. juni 2005 - 22:21

Westervoort en Duiven gaan overlast samen “Aanpakken�

Duiven

Woensdag 22 juni aanstaande organiseren de gemeenten Westervoort en Duiven van 13:00 uur tot 16:30 uur een startbijeenkomst in het gemeentehuis van Duiven voor het provinciale project “Aanpakken�. Gedeputeerde Nico Jan Wijsman van de provincie Gelderland en Wethouders Ben ter Brake en Hans Breunissen openen de bijeenkomst met de ondertekening van een intentieverklaring. Hiermee verbinden provincie en gemeenten zich aan het project.

Project “Aanpakken� is gericht op het aanpakken van overlast en jeugdcriminaliteit en het bevorderen van de veiligheidsbeleving in de dorpen. Samen met organisaties en instellingen zoals de Politie, bureau HALT, bureau jeugdzorg, het jongerenwerk, het Candea College en ondersteund door de provincie, gaan de beide gemeenten een plan van aanpak opstellen om overlast en jeugdcriminaliteit terug te dringen.

Beide gemeenten hebben werkdoelen opgesteld die in samenwerking met de lokale en regionale instellingen en met behulp van de provincie gerealiseerd moeten worden. In deze werkdoelen zijn onder andere het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en het terugdringen van alcohol en drugsgebruik als speerpunten opgenomen. Hoewel de werkdoelen van beide gemeenten niet exact hetzelfde zijn, zal er, daar waar mogelijk, wel gezamenlijk invulling worden gegeven aan het op te stellen plan van aanpak.

Overlast en jeugdcriminaliteit ontstaan meestal niet uit zichzelf, maar zijn vaak een gevolg van verschillende achterliggende problemen. Beide gemeenten willen de problemen rondom jeugd en jongeren daarom integraal aanpakken. Dit houdt in dat de activiteiten en diensten van organisaties op het gebied van sport, jongerenwerk, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, maatschappelijk werk, verslavingszorg, politie en justitie zo op elkaar worden afgestemd dat een sluitend netwerk ontstaat van signalering tot nazorg. Dit is de zogenaamde “ketenbenadering�. Tijdens de bijeenkomst van 22 juni zullen de gemeenten de aanwezige organisaties dan ook zeker vragen hun kennis en ervaringen in te brengen.

Na de bijeenkomst van 22 juni gaan beide gemeenten aan de slag om het plan van aanpak op te stellen. Dit plan zal eind 2005 aan de gemeenteraden van de beide gemeenten aangeboden worden waarna in 2006 een begin kan worden gemaakt met de uitvoering van het plan.
Provincie:
Tag(s):