vrijdag, 30. september 2005 - 21:23

Wethouder beschuldigt van diefstal en aanranding

Den Helder

Het college van B&W in Den Helder ligt weer onder vuur, aanleiding is wethouder de Groot van Leefbaar Den Helder die enige tijd geleden in een café een gouden ketting om zijn nek deed en deze niet terug wilde geven aan de eigenaar. Deze heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal. Na verhoor is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie, die er een zaak inziet omdat er strafbare feiten zijn gepleegd. De betreffende wethouder vond dat hij dit niet hoefde te melden aan het college van B&W, maar burgemeester Staatsen vond na een onderzoek dat de integriteit van de wethouder was aangetast.

Hier houdt de klucht rondom het college echter niet op. Wethouder de Groot wordt ook beschuldigt van aanranding. Hier is echter geen aangifte van gedaan. Door de wethouder is aangifte gedaan van smaad , omdat er van een aanranding volgens hem geen enkele sprake is. Het college vindt, dat wethouder De Groot zich door zijn handelwijze in een zeer kwetsbare, onwenselijke en voor een openbaar bestuurder onvoldoende integere situatie heeft gebracht. Hij is met onmiddellijke ingang uit het college gezet. ©BON
Provincie:
Tag(s):