zaterdag, 19. november 2005 - 11:24

Wie ontwerpt een direct bruikbare starterswoning

Utrecht

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Schaarste op de woningbouwmarkt en voor starters vaak te hoge prijzen van koopwoningen, zijn hier debet aan. Daarom daagt de provincie Utrecht projectontwikkelaars en bouwers uit een ontwerp aan te dragen voor een betaalbare starterswoning tot een maximale koopprijs van € 130.000 vrij op naam. De Utrechtse gemeente die als eerste met de winnaar een overeenkomst sluit voor de bouw van tenminste vijf van deze woningen ontvangt van de provincie een bedrag van maximaal € 130.000.

Projectontwikkelaars hebben tot 22 december de tijd om een idee te ontwikkelen, maar mogen ook een bestaand ontwerp indienen. Tijdens de Netwerkdag Starterswoningen op 2 februari 2006 op het Provinciehuis, maakt de provincie het winnende ontwerp bekend te midden van gemeenten, woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Tijdens deze dag is er een expositie van alle ingediende ontwerpen.
Wil een ontwerp voor deze prestigieuze prijs in aanmerking komen, moet het aan de volgende criteria voldoen: uitvoerbaar, voldoen aan het Bouwbesluit en direct realiseerbaar. Verder dient het woonoppervlak minimaal 60 m2 te zijn en moeten er minimaal twee kamers zijn. De prijs mag niet hoger zijn dan € 130.000 vrij op naam (dat is inclusief grondprijs en BTW).
Provincie:
Tag(s):