woensdag, 5. januari 2005 - 13:52

Winkelmedewerker langer besmet met TBC

Zeist

Uit het voortgaande contactonderzoek rond de C1000 supermarktmedewerker met open longtuberculose (TBC), komen nieuwe feiten naar voren. Het blijkt dat de medewerker mogelijk enkele maanden eerder dan waarvan werd uitgegaan, namelijk al in maart 2004, besmettelijk was. Voor de zekerheid is dan ook besloten dat alle bezoekers van de supermarkt in de periode 1 januari 2004 tot 18 november 2004 in het onderzoek van GGD Midden Nederland en de Gemeente Zeist worden betrokken. In eerste instantie waren er duidelijke aanwijzingen dat de besmettelijke periode in de zomer was ingegaan. Bij de informatieverstrekking over de TBC situatie bij de medewerker is daarom steeds uitgegaan van een besmettelijke periode vanaf de zomer 2004 t/m 18 november 2004.

Uit het lopende onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Tuberculosebestrijding Utrecht, blijkt nu dat de besmettelijke periode mogelijk eerder is begonnen. GGD Midden Nederland en de Gemeente Zeist volgen het advies van de Tuberculosebestrijding op en roepen binnenkort alle klanten die in de periode 1 januari 2004 t/m 18 november 2004 in de winkel zijn geweest, op voor een onderzoek. Dit onderzoek zal in de week van 31 januari 2005 plaatsvinden in sporthal Dijnselburg te Zeist. De gemeente Zeist schat dat 15.000 mensen zich voor de test zullen melden. Eerder werd gerekend op 10.000 tot 12.000 mensen. Op 12 januari a.s. ontvangen alle buurt- en wijkbewoners, die in een ruime straal rond de betreffende supermarkt woonachtig zijn, een persoonlijke brief van de GGD Midden Nederland en de Gemeente Zeist. De brief bevat alle benodigde informatie over het onderzoek, een registratieformulier (dit is gé én aanmeldingsformulier) en het oproepschema met de datum en het tijdstip van opkomst. De meest voorkomende klachten in het beginstadium van TBC zijn langdurig hoesten (d.w.z. langer dan 6 weken), vermoeidheid, koorts, nachtzweten, gebrek aan eetlust en soms het ophoesten van bloed. Iemand met deze klachten moet het klantcontactonderzoek niet afwachten maar zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts. (c) BON / foto: Menno Bausch

Provincie:
Tag(s):