woensdag, 13. juli 2005 - 11:32

Woning met tuin hot

Amstelveen

Ruim 75 procent van de jonge stedelingen wil graag in een woning met een tuin wonen. Slechts zeven procent geeft de voorkeur aan een appartement. Als belangrijkste belemmering op de woningmarkt worden de huizenprijzen genoemd. Ruim 80 procent van de ondervraagden geeft aan bij voorkeur een woning of appartement te willen kopen in plaats van er een te huren.

Dit zijn enkele conclusies uit een woningmarktonderzoek van projectontwikkelaar Bouwfonds MAB waarbij de woonvoorkeuren van jonge starters zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope en werd gehouden onder 529 jongeren (MBO+) in de leeftijd van 25-35 jaar die in een verstedelijkt gebied (meer dan 30.000 inwoners) willen wonen. Aanleiding voor het onderzoek is de op 16 juni gestarte Ontwerprijsvraag 'Smart Start, wonen voor de jonge stedeling' van Bouwfonds MAB.

Ruim de helft van de Nederlandse jonge stedelingen geeft aan tijdelijke huisvesting, voor een periode van 3 tot 5 jaar, geen probleem te vinden. Bijna 70 procent van de ondervraagden ziet bijvoorbeeld wonen in oude, leegstaande kantoren als een serieuze, tijdelijke woonoptie. Een mening waar Bouwfonds MAB mogelijkheden in ziet.

Van Zandvoort: 'Oude, leegstaande gebouwen staan vaak in binnenstedelijke gebieden die getransformeerd gaan worden. Dit zijn helaas veelal langlopende projecten. Om dergelijke gebieden leefbaar te houden en een identiteit te geven, is het tijdelijk huisvesten van jonge starters een serieuze optie. Dit vraagt echter wel om flexibiliteit in de regelgeving. Als we hiervoor de normen van het huidige Bouwbesluit volgen is dit prijstechnisch gezien lastig te realiseren. Samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen is van belang om hier oplossingen voor te vinden.'

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat jongeren zich bij de keuze voor een woning laten leiden door de locatie en de functionaliteit van de woning. 'Architectuur' komt pas op de derde plaats. Opvallend is verder dat van de jonge stedelingen slechts 13 procent in de echte binnenstad wil wonen. Ruim 45 procent woont bij voorkeur nabij het centrum. Ruim 25 procent woont het liefst aan de rand van de stad.
Categorie:
Tag(s):