maandag, 21. november 2005 - 10:26

Woonwensenonderzoek Soesterberg

Soesterberg

De komende weken houdt de gemeente Soest in Soesterberg een grootschalig woonwensenonderzoek. Het onderzoek moet duidelijk maken aan welke woningen in Soesterberg behoefte bestaat. De resultaten gebruikt de gemeente om te bepalen hoeveel woningen en vooral wat voor woningen er in Soesterberg in de toekomst gebouwd moeten worden.

Circa 1.250 personen van 18 jaar en ouder krijgen binnen twee weken de vragenlijst Woonwensenonderzoek Soesterberg in de brievenbus. Niet alle inwoners van Soest ontvangen een vragenlijst. De 1.250 personen die de vragenlijst ontvangen, zijn steekproefsgewijs geselecteerd. Als dank voor de medewerking, verloot de gemeente Soest onder de deelnemers van het onderzoek een Iris-cheque van € 100,-.

Het onderzoek vraagt een groot aantal inwoners van Soesterberg naar hun woonwensen en eventuele verhuisplannen. In de vragenlijst staan vragen als: wilt u verhuizen? En zo ja, naar wat voor woning? Waar moet deze woning volgens u staan?
Ook de woonwensen van starters (bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen) worden onderzocht.
Provincie:
Tag(s):