woensdag, 16. maart 2005 - 12:11

Wormen, modder en natuurlijk bomen

Heerenveen

Dit jaar werd de traditionele Nationale Boomfeestdag alweer voor de 49e maal gevierd. Op woensdag 16 maart werden weer duizenden bomen en struiken door scholieren geplant.

Voor de gemeente Heerenveen gaf wethouder Lykele Buwalda om 9.30 uur het startschot door met leerlingen van de Chr. Basisschool ‘De Roerdomp’ een vleugelnoot te planten.
De leerlingen van de school volgden het voorbeeld van de wethouder door bij een speelveld nabij de school nog eens 3 elzen en ruim 500 struiken te planten.

De stichting Nationale Boomfeestdag organiseert dit jaarlijkse festijn om de relatie die mensen hebben met de omringende natuur, de boom in al zijn facetten in het bijzonder, positief te beïnvloeden. De stichting richt zich op leerlingen van het basisonderwijs, hun leerkrachten en de ouders. ©BON foto's: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):