dinsdag, 20. december 2005 - 21:09

WPG nu zelf bijna zonder werk

Groningen

De gemeente Groningen schiet de in financiële nood verkerende Werkprojecten Groep (WPG) te hulp. Met een gemeentelijke bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro kan de WPG een groot aantal maatschappelijke taken blijven uitvoeren. Ook de meeste banen bij de organisatie blijven behouden. De WPG ontwikkelt en ontplooit in Noord Nederland activiteiten voor mensen zonder werk. Het college van B&W onderschrijft de grote maatschappelijke betekenis van deze organisatie.

Drie activiteiten worden beeïndigd: de Eeterieën, PC Molen en de Werkleerbanen. De Werkprojecten Groep zal voortaal elk kwartaal aan het stadsbestuur rapporteren over de voortgang.
Provincie:
Tag(s):