maandag, 7. november 2005 - 20:22

Zalm neemt maatregelen om schulden te voorkomen

Den Haag

Minister Zalm stelt drie aanvullende maatregelen voor om problematische schulden te voorkomen: verlaging van de maximale kredietvergoeding met 5%, een verplichte BKR-registratie ook voor kredieten vanaf 250 euro en uitbreiding van de schuldenregistratie.

In verband met de recente ontwikkelingen van problematische schulden, stelt minister Zalm de Tweede Kamer voor om extra maatregelen te nemen ter verdere voorkoming van overkreditering.

In de Wet financiële dienstverlening, die waarschijnlijk op 1 januari 2006 in werking zal treden, wordt al een aantal maatregelen genomen die tot doel hebben het ontstaan van problematische schulden ontstaan door overkreditering tegen te gaan. In aanvulling daarop stelt minister Zalm nu aan de Tweede Kamer voor om de volgende
maatregelen te nemen:

Het verlagen van de maximale kredietvergoeding naar wettelijke rente + 12%. Dat komt op dit moment neer op ongeveer 16%. (Het maximum was: wettelijke rente + 17%, wat nu neerkomt op ongeveer 21%). Toetsing van kredieten bij de BKR al vanaf 250 euro (was 1000 euro). Steunen van bestaande marktinitiatieven om te komen tot een uitgebreidere schuldenregistratie.

Bovengenoemde maatregelen hebben tot doel het acceptatiebeleid van kredietaanbieders aan te scherpen, zodat de mate van kredietverstrekking, nog beter dan nu het geval is, wordt afgestemd op de financiële draagkracht van de consument. Daarmee wordt beoogd dat consumenten minder snel in een problematische schuldensituatie terecht komen.
Categorie:
Tag(s):