vrijdag, 23. december 2005 - 13:15

Zeldzame Dodo-botten gevonden

Leiden

Een Nederlands-Mauritiaans onderzoeksteam heeft op vrijdag 28 oktober 2005 voor het eerst een onaangetaste laag botten en botanisch materiaal gevonden, waaronder Dodo-resten. Het materiaal is waarschijnlijk 2000 tot 3000 jaar oud.

Met deze nieuwe vondst kan voor het eerst wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar en een reconstructie worden gemaakt van de wereld waarin de Dodo (Raphus cucullatus) leefde, voordat de westerse mens voet aan land zette op Mauritius en de Dodo uitroeide.

Het fossiele materiaal is opgegraven in de Mare aux Songes op Mauritius. Dit is een laagland moeras gelegen in het droge zuidoosten van het eiland, op het terrein van MTMD. Er is ongeveer 9 m2 afgegraven en er zijn meer dan 700 botten geborgen. Alle botten bevinden zich in één laag en doen daarom denken aan een massagraf.

Er zijn meerdere botten van Dodos ontdekt, waaronder een zeer zeldzaam deel van de snavel waarvan er tot nu toe maar enkele bekend zijn in de wereld. Behalve Dodomateriaal zijn ook botten van uitgestorven vogelsoorten, inheemse reuzenschildpadsoorten en een baby reuzenschildpad aangetroffen. Daarnaast is een groot aantal zaden en houtresten gevonden van (deels) uitgestorven bomen en planten.

In de Mare aux Songes zijn in de 19e eeuw eerder Dodo-botten gevonden, maar er is nooit enig onderzoek verricht naar de geologie en ecologie van de vindplaats. Dit soort onderzoek is noodzakelijk om het landschap, de fauna en de flora te reconstrueren en te achterhalen of de dieren ten gevolge van een natuurramp massaal aan hun einde zijn gekomen. Daarnaast kan nu worden onderzocht op welke manier een dergelijke massale verzameling botten, zaden en hout in het moeras terecht is gekomen en zo goed bewaard is gebleven.

Dankzij geologisch onderzoek is dit massagraf gevonden.

Julian Hume heeft onlangs het eerder gevonden materiaal uit de Mare aux Songes opnieuw onderzocht en vond toen ook Dodo-kuikenmateriaal. Bij toekomstig onderzoek op deze vindplaats verwacht het onderzoeksteam meer kuikenresten aan te treffen.

Om de vindplaats nauwkeurig en systematisch te onderzoeken wordt een internationaal team geformeerd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door lokale (botanische) specialisten uit Mauritius in nauwe samenwerking met toonaangevende Europese instituten zoals het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Leiden, Natural History Museum London en TNO Geological Survey of the Netherlands.
Provincie:
Tag(s):