woensdag, 20. april 2005 - 22:19

Ziekteverzuim taxichauffeurs 20% omlaag

Amsterdam

Het ziekteverzuim onder taxichauffeurs moet de komende twee jaar drastisch teruggedrongen worden. Om dat te realiseren zal onderzocht worden hoe voorkomen kan worden dat chauffeurs tijdens het werk met agressie en geweld te maken krijgen. Ook wordt bekeken hoe het beste door de chauffeurs èn de leidinggevenden kan worden omgegaan met gewelddadige incidenten tijdens het werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de CNV en FNV bonden en het Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi hebben hierover woensdag een convenant gesloten. Het ziekteverzuim onder taxichauffeurs moet van 8 naar 6 procent dalen en het aantal langdurig zieken mensen van 600 naar 480 mensen. In de branche werken ongeveer 44.000 mensen. Het merendeel van de chauffeurs vervoert specifieke groepen, zoals schoolkinderen, gehandicapten en ouderen.

Specifieke lichamelijke klachten van beroepschauffeurs als nek, rug en schouders moeten de komende twee jaar met 20 procent afnemen. Om dat te bereiken worden normen vastgesteld waar de stoelen van chauffeurs aan moeten voldoen. Nieuwe taxi’s worden met stoelen uitgerust die aan deze normen voldoen. Chauffeurs die kampen met stressklachten na een gewelddadig incident, kunnen trainingen volgen om de incidenten beter te verwerken. In verschillende steden lopen al projecten om agressie in deze branche te verminderen. De kosten van het project worden gedeeltelijk door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn bekostigd en voor het andere deel door de branche zelf. © Bon / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):