zaterdag, 12. maart 2005 - 8:42

Zonder identiteitsbewijs geen rijexamen

Lelystad

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet op de Identificatieplicht. Iedereen ouder dan veertien jaar moet zich kunnen legitimeren als een toezichthouder daar – met een reden – om vraagt. Het CBR en haar medewerkers vallen niet binnen de categorie toezichthouders. Dat betekent dat een CBR-medewerker niet op grond van die wet mag vragen om legitimatie.

Maar in artikel 67 van het Reglement rijbewijzen is vastgelegd dat een kandidaat voor een praktijkexamen een theoriecertificaat én een identificatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort, vreemdelingendocument of id-kaart) moet kunnen overleggen. Een examenkandidaat die dus alleen een theoriekaart kan tonen wordt niet meer toegelaten tot het examen.

Verder bestaat ook de kans dat er tijdens een examenrit een ongeluk gebeurt, waarna de bestuurder zich moet kunnen legitimeren. Als de kandidaat dat vervolgens niet zou kunnen, dan komt de examinator – en daarmee het CBR – in een kwaad daglicht te staan. De examinator had immers om het legitimatiebewijs moeten vragen op grond van wettelijke en interne regels.

Dus, als je rijexamen moet doen: vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen, het komt je anders duur te staan. Veel succes!

©BON/Sjaak
Categorie:
Tag(s):