vrijdag, 16. december 2005 - 11:33

Zorg-verzekeringen in nieuw stelsel ook onder terrorisme-dekking

Den Haag

De nieuwe zorgverzekering zal in het nieuwe jaar ook onder de ‘terrorismedekking’ vallen. Tot nu toe vielen alleen de particuliere ziektekostenverzekeringen onder de dekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Om te voorkomen dat getroffenen van een terroristische aanslag misschien met kosten blijven zitten (de NHT heeft jaarlijks een maximumbedrag van één miljard euro beschikbaar) , is voorzien in extra bijdragen, als dat nodig is.

In het concept Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet staat dat als de schade door een terroristische aanslag hoger is dan één miljard, de (zorg)verzekerde “slechts recht heeft op prestaties tot een door de NHT te bepalen, voor alle verzekeringen gelijk percentage van de kosten of waarde van de zorg of overige diensten�. Dit natuurlijk alleen als de verzekeraar is aangesloten bij de NHT. De wet voorziet bovendien in de mogelijkheid van aanvullingen van de overheid.

De NHT, die sinds 2003 in ons land operationeel is, is na de aanslagen op 11 september 2001 opgericht toen duidelijk werd dat terroristische aanslagen zulke grote schade kunnen veroorzaken dat de verzekerbaarheid in gevaar kan komen. Vrijwel alle Nederlandse schade- en levensverzekeraars hebben zich daarom aangesloten bij de NHT, die een bedrag van één miljard euro per jaar beschikbaar heeft voor het totaal aan schade-uitkeringen. Als de totale schade hoger ligt, wordt het beschikbare miljard volgens een vast te stellen percentage verdeeld onder de gedupeerden.
Categorie:
Tag(s):