dinsdag, 22. maart 2005 - 23:01

Zorgverzekeraar CZ signaleert vaker fraude

Tilburg

Zorgverzekeraar CZ heeft in 2004 voor zo'n 300.000 euro aan fraude door zorgverleners en verzekerden vastgesteld. Dat is een forse stijging (met 35 procent) ten opzichte van 2003 toen het in totaal om 221.000 euro ging. Verder werd in 2004 door CZ zo'n 11 miljoen euro teruggevorderd van geld dat dubbel of verkeerd was gedeclareerd.

'Vooral door grotere alertheid van CZ-medewerkers is het in 2004 gelukt om bijna twee keer zoveel signalen van fraude boven tafel te krijgen dan in 2003', aldus de zorgverzekeraar. 'Er werden drie keer zoveel gevallen onderzocht dan in 2003 en er werden bijna drie keer zoveel fraudes vastgesteld dan in het jaar daarvoor. Bij zorgverleners is vooral meer fraude aan het licht kunnen komen omdat CZ steeds vaker enquêtes onder verzekerden houdt om fraude bij zorgverleners op te sporen. Bij vermoeden van fraude wordt dan gecheckt of men de gedeclareerde behandelingen wel heeft gehad. Ongeveer 80 procent van de verzekerden die zo'n formulier krijgt, werkt mee aan het onderzoek.'
Provincie:
Tag(s):