maandag, 5. september 2005 - 13:47

Zwakke dijken

Na aanleiding van de orkaan in het Zuiden van de Verenigde Staten, wil Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat een onderzoek gaan instellen naar zwakke dijken in Nederland. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de gebieden die een risico lopen op overstroming. Een ander onderzoek richt zich op de effecten die dijkdoorbraken hebben op de andere dijken.

Als de gebieden in kaart zijn gebracht wordt er aan de slag gegaan met risicokaarten en rampenplannen.

© BON Jean-Pierre Geusens
Provincie:
Tag(s):