dinsdag, 3. januari 2006 - 12:42

181.000 stadjers

Groningen

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen is afgelopen jaar met ongeveer 400 gestegen. Daarmee telde de stad op 1 januari 2006 181.000 inwoners. Op 1 januari 2005 waren er volgens de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 180.604 Stadjers. Dit zijn er weer meer dan op 1 januari 2004. Toen telde de gemeente 179.185 bewoners. Een en ander meldde burgemeester Wallage gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak.

De stijging komt voort uit een geboorteoverschot. Er werden vorig jaar 2050 kinderen geboren terwijl er 1350 mensen stierven. Dit betekent een geboorteoverschot van 700 personen. In 2004 bedroeg dat aantal nog 550. Er vestigden zich in 2005 14.400 inwoners. Maar er vertrokken ook 14.700 mensen uit de stad. Dit betekent een negatief saldo van 300. In 2004 was er nog een positief saldo van 850. Deze verandering is voor een deel te verklaren door de migratie van huishoudens naar de rest van de provincie Groningen, de provincie Drenthe en het Westen van het land. Ook is sprake van een toename van alleenstaanden naar het Westen.

Al met al is de bevolking van de gemeente in 2005 gegroeid met 400 inwoners. In 2004 bedroeg de toename nog 1.400 inwoners. Het gaat hier om nauwkeurige voorlopige cijfers op basis van gegevens tot en met oktober. Er is een schatting over november en december gemaakt. Het uiteindelijke officiële bevolkingscijfer wordt in maart 2006 vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):