maandag, 9. januari 2006 - 20:15

ABP start procedure tegen Royal Dutch/Shell

Amstelveen

ABP start procedure tegen Royal Dutch/Shell
In de V.S. voeren aandeelhouders een procedure tegen Royal Dutch/Shell om schadevergoeding te verkrijgen in verband met de verkeerd beoordeelde oliereserves. Die procedure is een zogeheten “class action�; een groepsactie om “massaschade� vergoed te krijgen. ABP heeft besloten om uit deze “class� te stappen en een eigen procedure te beginnen tegen Royal Dutch/Shell. Andere Europese institutionele beleggers hebben diezelfde stap gezet. Daartoe is op 6 januari 2006 een vordering ingediend bij de rechter in de Amerikaanse staat New Jersey.

ABP wil hiermee haar rechten veilig stellen. Het risico bestaat namelijk dat te zijner tijd Europese beleggers worden uitgesloten van de aandeelhouders in de “class�. In dat geval wordt schadevergoeding toegekend waar uitsluitend Amerikaanse beleggers van profiteren. ABP kan het moment dat daarover duidelijkheid ontstaat niet afwachten. Tegen die tijd kan blijken dat de vorderingen die ABP heeft in de V.S. op 8 januari 2006 door verjaring teniet zijn gegaan. Door nu een eigen procedure te beginnen wordt die verjaring voorkomen. De schadevergoeding die ABP claimt wordt voorlopig geschat op circa $ 150 miljoen.
Categorie:
Tag(s):