dinsdag, 3. januari 2006 - 18:21

Amsterdamse brandweer richt belangen-vereniging op

Amsterdam

De brandweer in Amsterdam heeft een eigen, zo als zij zelf noemen ‘Belangenvereniging Brandweer’, opgericht. Een aantal Amsterdamse brandweerlieden hebben dit initiatief genomen omdat zij vinden dat de huidige vakbonden in hun ogen niet voldoende opkomen voor de belangen van de brandweerlieden.

Aanleiding is het, in de ogen van de brandweerlieden, teleurstellende resultaat dat de huidige vakbonden zoals AbvaKabo, FNV en het CNV zijn overeengekomen in het CAO-accoord dat onlangs is gesloten. Dit leidde recent tot diverse wilde acties van de brandweer.
Provincie:
Tag(s):