zaterdag, 7. januari 2006 - 19:08

Arnhem opent Digitale Marktplaats

Arnhem

Op 11 januari geeft Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland, het startschot voor de Digitale Marktplaats in het gloednieuwe World Trade Centre in Arnhem. Op de Digitale Marktplaats kunnen dienstverleners kosteneffectief hoogwaardige online diensten aanbieden aan aangesloten bedrijven.

De markt-plaats is gerealiseerd door samenwerking tussen de gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en de Nederlands Duitse Internet Exchange (NDIX), die zorgt voor de technische exploitatie.

Knooppunten van digitale marktplaatsen bestaan al in Deventer, Almelo en Enschede. Nu volgt Arnhem. Leeuwarden opent later deze maand een digitale marktplaats. In Nijmegen zijn de voorbereidingen in volle gang.

Door deze markplaatsen met elkaar te verbinden ontstaat één groot en snel glasvezel-netwerk waarover aangesloten bedrijven onbeperkt met elkaar kunnen communiceren zonder dat daar extra communicatie-kosten aan verbonden zijn. Daarom kunnen aangesloten leveranciers van online services hun diensten voordeliger aanbieden aan derden.

In ons land loopt Oost Nederland voorop met het aanleggen op regionale schaal en het aan elkaar koppelen van deze marktplaatsen.

Ondernemers die zich vestigen in een stad met een Digitale Marktplaats kunnen voordelig van deze diensten gebruik maken. Zo maken zij relatief goedkoop gebruik van elektronische diensten zoals remote werkplekbeheer, online boekhouden, online ICT advies, video beveiliging maar ook telefonie en internet.

Met name voor het midden en kleinbedrijf zal de aanwezigheid van zo’n marktplaats een toenemende rol spelen bij de keuze van de vestigingsplaats van hun onderneming.

Ook voor zorg- en onderwijsinstellingen is aansluiting op de marktplaats een uitkomst. Online learning wordt steeds meer ingezet en blijkt heel effectief. Het elektronisch aanbieden van de lesstof vervangt de persoonlijke docent, die zich meer met coachen van leerlingen bezig gaat houden.

Digitale Marktplaatsen maken ook de communicatie op afstand tussen artsen mogelijk bij diagnose stelling. Onderzoeks-resultaten, zoals bijvoorbeeld van röntgenfoto’s, worden via het netwerk naar elkaar toegezonden.

De NDIX, Nederlands Duitse Internet Exchange, is een non profit organisatie met een onafhankelijke en neutrale status. De NDIX heeft uitsluitend publieke aandeelhouders. Daarbij wordt de NDIX ondersteund door de aangesloten overheden.

In Arnhem is voor het toezicht op de onafhankelijkheid van de marktplaats een adviesgroep marktmeesterfunctie ingesteld. Deze onafhankelijke adviesgroep ziet toe op de naleving van de doelstellingen van de Arnhemse marktplaats.
Provincie:
Tag(s):