donderdag, 5. januari 2006 - 10:17

Burgemeester Cohen neemt afstand uitspraak Vrij Nederland

Amsterdam

Burgemeester Cohen neemt afstand van de suggestie die Vrij Nederland (VN) woensdag in een persbericht en in een artikel heeft gewekt dat hij minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie een `heethoofd met een koud hart' noemt. De burgemeester laat weten dat hij de geciteerde woorden uitsluitend heeft gebruikt in verband met enkele aan hem voorgelegde voorbeelden, die verder op in het interview aan de orde komen.

De gewraakte zinsnede in het interview ("Cohen ziet in het huidige beleid `een heethoofd met een koel hart' aan het werk") is door hem expliciet niet geautoriseerd, omdat hij deze niet gebruikt heeft en omdat hij dit zo niet wil zeggen. VN was het er mee eens dat deze passage in de conceptversie van het interview niet klopte en heeft toegezegd de passage te schrappen. Dat is niet gebeurd.
Provincie:
Tag(s):