zaterdag, 7. januari 2006 - 21:30

Burgemeester Kleijngeld heropent moskee in Helden

Helden-Panningen

De Heldense moskee aan de Ruijstraat die op 13 november 2004 door een brand werd verwoest, is zaterdag officieel heropend. De moskee die zowel door de Turkse als Marokkaanse gemeenschap wordt gebruikt werd in aanwezigheid van burgemeester Kleijngeld en loco-burgemeester Janssen opnieuw in gebruik genomen.

De brand werd destijds door moskeegangers op weg naar het ochtendgebed ontdekt, waarop de brandweer werd ingeschakeld. De moskee brandde van binnen echter geheel uit. Extra pijnlijk was het tijdstip van de brand. Voor de islamitische gemeenschap werd dat weekeinde namelijk het suikerfeest gevierd. Tot nu toe is er nog niemand voor de brand opgepakt.

De moskee is sinds twee weken weer in gebruik. Met het uitgekeerde verzekeringsgeld kon het gebedshuis voor de islamitische gemeenschap worden hersteld. Afgesproken met de gemeente is dat de moskee voor de komende twee jaar gebruikt mag worden. De voorzitter van de stichting Marokkaanse Islamitische Belangen, El Amriti, liet weten dat er een stuk grond is aangekocht waar zij een nieuwe moskee willen bouwen. Eind 2007 zou deze gereed moeten zijn. Het is nog niet bekend waar de Turkse gemeenschap haar gebedshuis wil huisvesten.

Na een kort gebed buiten de moskee, hield burgemeester Kleijngeld een korte toespraak waarin hij nog een refereerde aan de periode rond de brand. In zijn toespraak wees hij op de uitspraak van ambtsgenoot Cohen uit Amsterdam die geen wig wil drijven tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar de boel bij elkaar wil houden. Daarna mocht de Heldense burgemeester officieel de sleutel van de ingang omdraaien en de moskee als eerste betreden.

Ook al betrof het een feestelijke opening het gebed rond 14.30 uur vond gewoon doorgang, in aanwezigheid van de belangstellenden.
Provincie:
Tag(s):