woensdag, 4. januari 2006 - 12:06

Controle lozing huishoudelijk afvalwater

Ommen

Als een woning niet op de riolering is aangesloten, dan lozen bewoners van deze woning hun huishoudelijk afvalwater over het algemeen in de bodem of op het oppervlaktewater. Met ingang van 1 januari 2005 moeten dergelijke lozingen voldoen aan één van beide Lozingenbesluiten.

Veel bewoners hebben in 2004 en 2005 investeringen gedaan om hun afvalwatersituatie in orde te maken. De meeste bewoners hebben de gemeente daarover reeds geïnformeerd.
Echter van zo'n 90 adressen heeft de gemeente onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen beoordelen of bewoners voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Binnenkort zal een medewerker van de gemeente Ommen aan deze adressen een bezoek brengen om de afvalwatersituatie in beeld te brengen.

Als wordt aangetoond dat niet is voldaan aan de regels, dan zal de voor de lozing verantwoordelijke persoon een waarschuwing ontvangen voor het toepassen van bestuursdwang.
De maximum hoogte van de dwangsom is bepaald op
€ 2.500,-
Provincie:
Tag(s):