woensdag, 4. januari 2006 - 19:50

Europa investeert in Lochemse landgoed Ampsen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan vijf Gelderse plattelandsprojecten een totaalbedrag van ruim zes ton subsidie toegekend. Hiervan is € 333.048,- bestemd voor de reconstructie van het historisch waardevolle Landgoed Ampsen in Lochem. De subsidie is bedoeld voor het duurzaam instandhouden van het landgoed.

De bijdrage wordt onder meer gebruikt voor verbeteringen van natuur en landschap op het landgoed, het herschikken en landschappelijk inpassen van agrarische bedrijven en herstel van de historische buitenplaats Ampsen. Voor toeristen wordt het landgoed beter toegankelijk door herstel van de wegen en de paden en het plaatsen van bewegwijzering en informatiepanelen.

In het afvalwater van Aviko, het consumptieaardappelen-bedrijf in Olburgen, moet het aanwezige stikstof en fosfaat verwijderd worden. Waterstromen Steenderen zorgt voor de zuivering en heeft subsidie aangevraagd voor het realiseren van een duurzaam technisch concept. Hiermee wordt het energieverbruik en de slibproductie gereduceerd en is hergebruik van fosfaat mogelijk. Provincie Gelderland en Europa subsidiëren het innovatieve deel van dit project met 100.000 euro.

De gemeente Overbetuwe ontvangt € 100.000,- voor het verbeteren van de leefbaarheid in Zetten. De bijdrage wordt gebruikt voor het creëren van ontmoetingsplaatsen en het verbeteren van voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen.

De Gemeente Groenlo ontvangt € 54.628,- voor het verbouwen van voormalige boerenbedrijven. Hiermee wordt in het buitengebied van Harreveld een nieuw woongebied gerealiseerd met de uitstraling van het boerenerf.
Provincie:
Tag(s):