woensdag, 4. januari 2006 - 10:26

Fort Hazepoot wordt weer zichtbaar gemaakt

Arcen

De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg ( IKL) en de Stichting het Limburgs Landschap zijn in Arcen begonnen met het zichtbaar maken van het uit de 80-jarige oorlog daterende Fort Hazepoot, onderdeel van de Fossa Eugeniana. De Fossa Eugeniana is een door de Spanjaarden aangelegde kanaalsverbinding uit de 17de eeuw tussen Maas en Rijn.

Door dit herstel komen de sporen van een eeuwenoud ‘Spaans pionierswerk’, die nu nog aan het zicht zijn ontrokken, in een nieuw daglicht te staan. Het werk aan de ‘verboste’ taluds van het kanaalrestant, de aarden wallen, schanstaluds en het binnenterrein van het imposante ‘Fort Hazepoot’ vindt plaats in het kader van een provinciedekkend archeologieproject ‘Vooruit met ons verleden’ van de stichting IKL.

De Fossa Eugeniana werd in de 17-de eeuw door de Spanjaarden aangelegd als kanaal en verdedigingslinie tussen Rijn en Maas om zo de Hollanders economisch te treffen. Het kanaal is vernoemd naar de Spaanse landvoogdes Isabella Clara Eugenia. Om dit kanaal te beschermen werden forten gebouwd en sluizen aangelegd. Het kanaal kwam echter nooit in gebruik en werd in de loop der eeuwen deels aan het zicht onttrokken. Ook de forten verdwenen of raakten begroeid met bos. Door dit herstelproject worden Fort Hazepoot bij Arcen en taluds van delen van het kanaal weer beter zichtbaar voor het publiek.

In 1626 begonnen Spaanse troepen met de aanleg van de Fossa, maar al na drie jaar stagneerde het werk door geldgebrek. De herstelwerkzaamheden bedragen ongeveer 20.000 euro.
Provincie:
Tag(s):