dinsdag, 10. januari 2006 - 23:17

Gemeente vult tekort jeugdzorg aan

Zwolle

De gemeente Zwolle vult het tekort aan dat is ontstaan als gevolg van landelijke regels voor de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De gemeente doet dit, omdat zij vindt dat de zorg voor de kinderen niet in gevaar mag komen en gecontinueerd moet blijven.

Vooruitlopend op de invoering van de landelijke productbegroting voor de jeugdgezondheidszorg heeft Icare Jeugdgezondheidszorg een productbegroting opgesteld voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0 – 4 jarigen in de gemeenten in haar werkgebied, waaronder Zwolle.

Hieruit blijkt dat Zwolle een zogenoemde nadeelgemeente is en een tekort kent van ongeveer € 277.000.
Dit tekort kan grotendeels worden opgevangen door de inzet van rijksmiddelen en een andere inzet van personeel.
Het voor 2006 resterende bedrag van € 32.000 betaalt de gemeente.
Wel is met Icare afgesproken dat er voor het jaar 2007 een taakstelling komt.
Provincie:
Tag(s):