maandag, 9. januari 2006 - 18:15

Gemeente werkt aan verbetering luchtkwaliteit

Breukelen

De luchtkwaliteit in de gemeente Breukelen voldoet niet overal aan de wettelijke normen. Voor stikstofdioxide wordt de plandrempel van de jaargemiddelde concentratie overschreden. Ook zijn er jaarlijks teveel dagen met een te hoge hoeveelheid fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren gaat de gemeente diverse maatregelen treffen.

De gemeente Breukelen heeft de luchtkwaliteit van Breukelen voor de jaren 2005 en 2010 nauwkeurig laten onderzoeken. Gebleken dat op twee locaties aan de Straatweg er een overschrijding is van de jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide (NO2). In heel Breukelen wordt de etmaalgemiddelde grenswaarde voor fijn stof (PM10) te vaak overschreden. Plaatselijke overschrijding van de normen kan van invloed zijn op de gezondheid.

De overschrijdingen van stikstofdioxide worden veroorzaakt door het drukke verkeer op de Straatweg. Doordat er op sommige plaatsen gebouwen dicht langs de Straatweg staan blijft de lucht daar meer ‘hangen’ en kunnen de uitlaatgassen niet verwaaien. De overschrijding van fijn stof is grotendeels te wijten aan de hoge achtergrond concentratie die vooral wordt bepaald door de rijksweg A2. Alleen met maatregelen op landelijk niveau kan deze achtergrond concentratie van fijn stof dalen.

Gemeente Breukelen wil dat de lucht weer schoner wordt en voldoet aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen, dit moet uiterlijk in 2010 gerealiseerd zijn. Daarom heeft de Milieudienst Noord-West Utrecht een luchtkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn verschillende maatregelen beschreven. Veel van deze maatregelen hebben als doel om de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer te verminderen. Daarnaast zijn er maatregelen die het verkeer schoner maken, bijvoorbeeld door het toepassen van roetfilters of schonere brandstoffen.
Provincie:
Tag(s):