maandag, 2. januari 2006 - 13:46

Gratis identiteitskaart voor 14-jarigen in 2006

Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen identificeren. Dat kan met een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart (NIK) of een rijbewijs.

Jongeren die 14 jaar worden zijn dus verplicht een identiteitsbewijs aan te schaffen. Dat brengt kosten met zich mee. Onlangs heeft het kabinet besloten om de jongeren die op of ná 1 januari 2006 14 jaar worden de eerste NIK gratis te verstrekken.
De regeling geldt alléén voor een Nederlandse identiteitskaart en niet voor een paspoort.

Personen die in 2005 14 jaar waren en een NIK hebben aangeschaft, krijgen helaas géén geld terug. Ook dit is een beslissing van het kabinet.

Voor het verkrijgen van een gratis NIK gelden de volgende algemene voorwaarden:

de aanvrager moet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente;
hij/zij is op of na 01-01-1992 geboren zijn, danwel zal binnen acht weken 14 jaar worden;
de aanvrager mag niet eerder een gratis NIK hebben ontvangen;
Ook een persoon die al in het bezit is van een nog geldige NIK kan, indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, een gratis NIK aanvragen. De nog geldige oude NIK dient dan uiteraard te worden ingeleverd.

De speciale regeling gaat in op 1 januari 2006. Aanvragen van een gratis NIK kan pas vanaf die datum (niet eerder).

Kinderen die voor een gratis NIK in aanmerking komen, krijgen enkele weken voor de 14e verjaardag een brief van de gemeente. Hierin staat hoe het aanvragen in z'n werk gaat.
Provincie:
Tag(s):