dinsdag, 3. januari 2006 - 12:53

Het Spittaal tegen de vlakte

Zutphen

Gelre ziekenhuizen gaat een nieuw ziekenhuis bouwen ter vervanging van het huidige ziekenhuis Het Spittaal. Dit heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, drs. R.V.W.M. (Roy) Lantain, op 2 januari bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

In juni 2005 kondigde Gelre ziekenhuizen al aan dat, samen met het Ministerie van VWS, de mogelijkheden onderzocht zouden worden om nieuwbouw te gaan plegen in Zutphen.

De uitkomst daarvan was positief en dat betekent dat Gelre ziekenhuizen zelf de verantwoordelijkheid gaat dragen voor de te plegen investeringen. De verkregen toestemming voor nieuwbouw is daarmee geen garantie meer voor de bekostiging van alle kapitaallasten, die uit die investering voortvloeien.

In het verleden was het zo dat wanneer een ziekenhuis de vergunning om nieuwbouw te plegen had verkregen, de daarmee samenhangende kapitaallasten automatisch werden bekostigd. In het nieuwe systeem hangt de hoogte van de vergoeding af van de hoeveelheid zorg die door het ziekenhuis geleverd wordt. De uitvoering van de ziekenhuisbouw wordt daarmee sterk afhankelijk van het vermogen van het ziekenhuis om de investeringen in de nieuwbouw terug te kunnen verdienen.

Gelre ziekenhuizen is het eerste ziekenhuis dat in Nederland op eigen verantwoordelijkheid over de bouw van het nieuwe ziekenhuis zal gaan beslissen.

Gelre ziekenhuizen zal dan ook op korte termijn een businessplan maken, waaraan een marktonderzoek, een scenarioanalyse en de betrokkenheid van de zorgverzekeraars ten grondslag zal liggen. Gelre ziekenhuizen wil snel van start gaan en wil proberen om binnen vier jaar het nieuwe ziekenhuis in Zutphen te kunnen openen.
Provincie:
Tag(s):