maandag, 2. januari 2006 - 17:51

'It giet oan!!!'

Leeuwarden

‘Helje de redens mar út it fet. It soe wol ris oan gean kinne dit jier, Ljouwert is der ree foar!’ zegt burgermeester Geert Dales in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Ik ben Jomanda niet, noch beschik ik over de toverkwaliteit van Hans Klok, maar toch voorspel ik u dat 2006 een mooi jaar gaat worden. Het begint al met de Elfstedentocht.’

‘Eén van mijn voorgangers’, zo gaat de burgemeester verder, ’John te Loo vertelde me dat ook al in zijn tijd het verhaal ging dat door de klimatologische veranderingen, in het bijzonder de opwarming van de aarde, de Elfstedentocht voorgoed kon worden bijgezet in het museum der geschiedenis. Maar juist in zijn ambtsperiode vonden er twee plaats.

Bij onze weerman Bas, maar ook bij het KNMI komen wekelijks e-mails binnen met de vraag of er deze winter nog een elfstedentocht verreden kan worden.

Volgens het KNMI is het moeilijk te voorspellen, omdat de atmosfeer door niets en niemand beïnvloed wordt en haar eigen, chaotische gang gaat. Ondanks de opwarming van de aarde heeft de winter veel minder voorspellende waarde dan voor de rest van het jaar. In de zomer is ‘warmer dan normaal' de laatste jaren altijd een redelijke verwachting geweest, omdat de toevallige variaties van jaar op jaar gemiddeld minder dan één graad zijn. De wintertemperatuur varieert echter veel meer van jaar op jaar, gemiddeld bijna twee graden, en dus is de kans op een koude winter ondanks de opwarming nog steeds vrij groot, aldus het KNMI.

Onze weerman Bas voorspelt, gelet op de alsmaar toenemende hoge luchtdrukverdeling boven IJsland, wel een grote kans op een koude winter, met zelfs een reële kans op een Elfstedentocht. Komende weken zal er nog meer duidelijkheid komen hoe de hogedrukgebieden zich verder ontwikkelen. Ook de Engelse Meteorologische Dienst verwacht deze winter meer dan twee graden kouder dan gemiddeld.
Provincie:
Tag(s):