dinsdag, 10. januari 2006 - 10:22

Jongeren minder koopkrachtig

De koopkracht van jongeren is de afgelopen 5 jaar met maar liefst 15% gedaald. Kijken we alleen naar het salarisstrookje dan is er sprake van gemiddelde daling van het loon van
8%. Dat blijkt uit het FNV-onderzoek ' Jongeren verdienen beter' dat via de vergelijkingsite www.loonwijzer.nl onder 30.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar is gehouden.

De onderzoekers keken op verzoek van de FNV ook naar de beloningsverschillen tussen werkende jonge mannen en vrouwen. En dan blijkt dat de ongelijkheid al op jeugdige leeftijd ontstaat. Rekening houdend met factoren als leeftijd, opleiding, promotie, sector en dergelijke rolt er een onverklaarbaar verschil uit van gemiddeld bijna 3%.

Een mogelijke verklaring zou volgens de onderzoekers discriminatie kunnen zijn. Maar het kan er ook op duiden dat jonge vrouwen zich in hun eerste baan minder weten te 'verkopen'. En deze achterstand weten ze op latere leeftijd niet meer in te halen, zo concludeert het onderzoek.

Jobhoppen op heel jonge leeftijd leidt niet - zoals alom gedacht wordt - tot meer loon, zo blijkt uit het onderzoek. Een en ander heeft er mee te maken dat de brutolonen tot 23 jaar sterk afhankelijk zijn van iemands leeftijd. Die is belangrijker dan ervaring.

FNV Jong, het nieuwe jongerennetwerk, kondigt naar aanleiding van het onderzoek aan om trainingen op te zetten voor jonge leden over het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken. Richting de politiek gaat FNV Jong aandringen op een wettelijk minimumloon voor iedereen vanaf 18 jaar. Nu krijgen jongeren dat pas vanaf hun 23ste jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar liefst 12% van de jongeren onder de 23 jaar minder betaald krijgt dan het wettelijk minimumjeugdloon. Daarom gaat FNV Jong werken aan een campagne om jongeren te informeren over het minimumloon.

Aan de cao-onderhandelingstafel gaat de FNV de inkomenspositie van jongeren proberen te verbeteren door in te zetten op het verlagen van de vakvolwassenleeftijd naar 18 jaar en de staffel van de jeugdlonen hierop aan te passen.
Categorie:
Tag(s):