zondag, 8. januari 2006 - 16:02

Legionella in gymzaal Palembangstraat en sporthal De Klif

Nijmegen

In de gymzaal aan de Palembangstraat en in sporthal De Klif in Woonpark Oosterhout is legionella geconstateerd. De gemeente heeft besloten de douches in deze accommdaties af te sluiten voor gebruik.

Op 20 december 2005 zijn de twee accommodaties onder-zocht.

De resultaten van het onderzoek heeft de gemeente Nijmegen op 6 januari ontvangen. Hieruit blijkt dat de legionellabacterie is aangetroffen.

In juli 2005 is in de gymzaal aan de Palembangstraat ook legionella geconstateerd. De waterleidinginstallatie is toen aangepast. Het is onduidelijk waardoor de legionella nu weer heeft kunnen ontstaan. Een technisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Dit onderzoek start op maandag 9 januari.

Ook in sporthal De Klif zal onderzocht worden waar de bacterie kan zijn ontstaan.

De gemeente stelt de douches weer in gebruik als uit het technisch onderzoek blijkt waardoor de legionellabacterie aanwezig kan zijn, als de eventueel noodzakelijke aan-passingen om dit te voorkomen zijn uitgevoerd én als uit nieuwe metingen blijkt dat er geen legionella meer aanwezig is.

De gemeente heeft de gebruikers van de accommodaties hierover per brief geïnformeerd en hen volgens de met de G.G.D. afgesproken werkwijze aangeraden om bij griepachtige verschijnselen contact op te nemen met de G.G.D.
Provincie:
Tag(s):