donderdag, 21. december 2006 - 21:29

Miljoenen beschikbaar voor onderhoud Havenkanaal

Assen

In de tweede helft van 2007 start het grootschalig onderhoud aan het Haven kanaal. Het kanaal dat langs Marsdijk loopt en eindigt aan de Havenkade, wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de oevers aangepakt. Er is 2,7 miljoen euro beschikbaar voor het baggeren en 4,5 miljoen euro voor het aanpakken van de oevers.

In 1972 is het Havenkanaal in gebruik genomen. Het is vooral van belang voor de beroepsvaart en de afvoer van regenwater. De kwaliteit van de oevers is met de jaren achteruit gegaan en de scheepvaart afgenomen. Grootschalige onderhouds- en baggerwerkzaamheden zijn daarom onontkoombaar.

Rond de zomer van 2007 wordt begonnen met de werkzaamheden. Waar de oevers nog goed zijn blijven zij intact. Een ander deel wordt op een milieuvriendelijke wijze ingericht. Ook komt er een nieuwe fietsbrug bij het verbindingskanaal. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2008 afgerond.
Provincie:
Tag(s):