dinsdag, 10. januari 2006 - 22:12

Nieuw experiment met wijkbudgetten

Zwolle

In delen van Zwolle-Zuid en de Aa-landen wordt in 2006 een tweede experiment met wijkbudgetten georganiseerd. Bewoners van de buurten kunnen zelf allerlei ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefomgeving. Uit de inzendingen kiest de buurt zelf de winnaars. Dat zijn dan de projecten die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn de bewoners ook nauw betrokken.

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 10 januari 2006 ingestemd met de beoogde werkwijze en hebben die nu aan de gemeenteraad toegestuurd.

Terugblik
In 2004 startte het eerste experiment met wijkbudgetten in Assendorp en enkele buurten in Zwolle-Zuid. De ideeën die de verkiezing wonnen, zijn uitgevoerd. Het opknappen van de muziektent op het Assendorperplein en de herinrichting van de speeltuin aan de Geraniumstraat zijn nog in uitvoering.
De werkwijze leidde tot veel enthousiasme en succes.

In Zwolle-Zuid is een hangplek gerealiseerd en zijn verkeersremmende maatregelen aangelegd. Ook werd een budget binnen gehaald met de plannen voor de sportzaal Gerenlanden, voorzieningen voor jongeren in de Geren en het opzetten van vrijwilligerswerk door jongeren voor hulpbehoevenden.

In Assendorp gingen de plannen voor de herinrichting van de speeltuin aan de Geraniumstraat en een trapveldje aan de Fresiastraat met een uitvoeringsbudget aan de haal. Ook de fysieke herinrichting van het Assendorperplein en een warenmarkt behoorden in deze wijk tot de winnende projecten.

Tweede experiment
Het tweede experiment moet antwoord geven op vervolgvragen over de werkwijze. Zo is nog onduidelijk voor welke problemen bewonersopdrachtgeverschap een oplossing vormt, of de budgetten helpen bij het vergroten van de sociale cohesie en of het instrument in alle wijken toepasbaar is.

Voor de tweede ronde is gekozen voor dezelfde buurten in Zwolle-Zuid (Ittersumerlanden, Geren en Gerenlanden) om het effect van de werkwijze op langere termijn te meten. De buurten oost en noord in de Aa-landen vormen het nieuwe experimentgebied. Tot en met juni 2006 wordt het experiment voorbereid met de promotie, verzameling en verkiezing van ideeën. Daarna volgt de uitvoeringsfase, waarin de winnende ideeën worden uitgevoerd.

Over het experiment zullen de bewoners van de betrokken buurten uitgebreid door de gemeente worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):