dinsdag, 3. januari 2006 - 14:56

Opruiming van 3,5 m3 vuurwerkresten

Tholen

De gemeentelijke buitendienst heeft op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2006, in totaal ruim 3,5 m3 vuurwerkresten opgeruimd binnen de negen kernen van de gemeente Tholen. Het is het gebruikelijk dat op de vroege ochtend van nieuwjaarsdag de resten meteen geruimd worden van het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken.

Ook dit jaar was de gemeentelijke buitendienst met zeven medewerkers vroeg in de weer om met behulp van de veegauto, bezems en aanhangwagens met minicontainers de straten van de kernen weer vuurwerkrestvrij en veilig te maken. Het veiligheidsaspect is een belangrijke reden dat de vuurwerkresten zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarom heeft bij het opruimen het afgestoken vuurwerk prioriteit.

Bij deze resten kan zich vuurwerk bevinden dat wel afgestoken, maar niet afgegaan is. Voor jongeren die naar dit vuurwerk op zoek gaan, kan dit gevaar opleveren.

Tijdens de jaarwisseling is de piketdienst van de gemeentelijke buitendienst vier maal in actie gekomen om verdwenen riool- of straatkolkdeksels te vervangen en een opgeblazen minicontainer te verwijderen.
Provincie:
Tag(s):