dinsdag, 3. januari 2006 - 16:18

Politie Brabant pakt hufters aan

’s-Hertogenbosch

Het politiekorps Brabant-Noord gaat hufterig gedrag stevig aanpakken. Dit zei korpschef Erik Akerboom vandaag tijdens een persgesprek in Veghel, waar hij de resultaten over 2005 presenteerde. De criminaliteit in de regio is in 2005 verder afgenomen. Op allerlei fronten is gewerkt aan verbetering van de tevredenheid van de burger.

' Ondanks de afname van criminaliteit, blijft de burger een gevoel van onbehagen houden. Dat gevoel vindt zijn oorzaak niet zozeer in criminaliteit, maar in hufterig gedrag en een groeiend klimaat van agressie en intolerantie', aldus korpschef Erik Akerboom vandaag tijdens een persgesprek in Veghel, waar hij de resultaten over 2005 presenteerde.

In 2005 is op allerlei fronten gewerkt aan de verbetering van zaken die de dienstverlening aan de burger beïnvloeden. Veel energie is gestoken in de bereik- en beschikbaarheid. Zo zijn het Call Center en de meldkamer geoptimaliseerd en voldoet de telefonische bereikbaarheid ruimschoots aan de geformuleerde doelstellingen. Het aantal aangiften is in 2005 afgenomen tot 43.922 (2004: 45.402).

Het ophelderingspercentage is in 2005 toegenomen tot 22,2 % (2004: 21,9 %). Het aantal verdachten aangedragen aan het Openbaar Ministerie bedroeg 7.338 (2004: 7.432). Het aantal staandehoudingen kwam uit op 55.165 (2004: 57.193).Alhoewel de agressiedelicten dit jaar voor het eerst in omvang afnemen is de korpschef nog niet tevreden. Een stevige aanpak van ‘hufterig gedrag’ is noodzakelijk om het onbehagen van de burger op langere termijn weg te nemen.

Ouders, scholen en sportverenigingen zijn hierin natuurlijk cruciaal en die steunen wij. De politie Brabant-Noord is hierin ook actief via handhaving van de kleine norm op straat. Korpschef Akerboom: ‘ Van wildplassen, verbaal geweld op straat tot horkerig verkeersgedrag. Essentieel daarbij is de samenwerking met actieve buurtbewoners, onderwijzers, gemeenten en sportleiders. Kortom: een gezamenlijke veiligheidsaanpak.’ De nieuwe integrale aanpak op het gebied van veelplegers wierp zijn vruchten af.

Het aantal misdrijven dat aan veelplegers is gerelateerd nam af met 6,3%. De grootste daling zit in de districten Den Bosch en Aa&Dommel, en betreft voornamelijk auto-inbraken, diefstal af/uit overige onroerende goederen, bedrijfsinbraken, zakkenrollen en winkeldiefstal.

Speerpunten van beleid Op het gebied van het speerpunt drugs nam het aantal meldingen van overlast fors af. De daling is mede het resultaat van gezamenlijke inspanningen van alle partners in veiligheid. Het aantal incidenten jeugdoverlast steeg licht. In 2005 waren er weer minder dodelijke ongevallen te betreuren in het verkeer. Het ophelderingspercentage van geweldszaken steeg tot 67,8 % (2004: 65%). De integrale aanpak van huiselijk geweld heeft geresulteerd in meer zicht op dit probleem. Het aantal aangiften in 2005 bedroeg 1.046 (2004: 874), het aantal aangehouden verdachten 604 (2004: 464).

De politie Brabant-Noord werkt in 2006 aan een veiliger regio en pakt ‘hufterig gedrag’ aan. Het korps wil haar prestaties verder verbeteren en blijft werken aan het vertrouwen van de burger. Belangrijk daarbij zijn: verbetering van directe communicatie met de burger, blijvend investeren in bereikbaar- en beschikbaarheid en de buurtbewoners meer betrekken bij politiewerk. De ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid op buurtniveau moet in 2006 verder gestalte krijgen. Essentieel daarbij blijft de samenwerking met actieve burgers én bestuurders.
Provincie:
Tag(s):