maandag, 9. januari 2006 - 15:16

Politie lost meer misdrijven op

Zwolle

2005 was een succesvol opsporingsjaar voor de Politie Regio IJsselland. Afgelopen jaar werden er namelijk 5% meer misdrijven opgelost dan in 2004 en 25% meer dan in 2002, het jaar waarop het meerjarenbeleid van de politie is geënt. Daar kwam nog bij dat het aantal misdrijven na jaren van afname nu is gestabiliseerd.

In 2005 werden 27.519 misdrijven geregistreerd. Een toename van nog geen 1% ten opzichte van 2004. Ten opzichte van het jaar 2002 nam het geregistreerd aantal misdrijven met ruim 7% af.

Voor het derde jaar op rij nam het aantal meldingen dat via 112 en 0900-8844 werd ontvangen af. Zo werden er in 2005 75.524 meldingen ontvangen, 5% minder dan in 2004.

Er vielen 33 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren en 370 ziekenhuisgewonden na een aanrijding. Ten opzichte van 2002 is dat een daling van respectievelijk 20 en 21 procent.

In lijn met de landelijke ontwikkeling namen in de periode 2002-2005 de geweldsmisdrijven ‘bedreiging’ en ‘mishandeling’ toe.
Het aantal mishandelingen binnen de regio IJsselland steeg in deze periode met 41%.
Ruim 20% van het aantal mishandelingen in 2005 is gekoppeld aan huiselijk geweld. 35% is gerelateerd aan geweld tijdens en rond het uitgaan.

Ook in 2005 hebben de gebiedsgebonden teams van de politie IJsselland hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk verdachten bij het OM aan te brengen. Dit jaar werden er 5.851 verdachten aan het OM overgedragen.
Provincie:
Tag(s):