dinsdag, 3. januari 2006 - 12:21

Project Taalstap verlengt

Arnhem

In Arnhem zijn in 2004 ruim 130 deelnemers gestart met het project Taalstap. Taalstap is bedoeld voor zogenaamde Oudkomers. De deelnemers van Taalstap krijgen Nederlandse Taallessen op de tijden dat hun kind/kinderen naar school gaan. De cursus is bedoeld voor vaders, moeders en andere verzorgers.

Het succes van het project blijkt uit de grote deelname en de vraag om meer cursussen.

De deelnemers komen uit allerlei landen; Marokko, Turkije, Somalië, Afghanistan, Irak, Iran en verschillende Afrikaanse landen. Er zijn in 2004 tienTaalstapgroepen in Arnhemse ontwikkelingswijken gestart, 15 basisscholen doen er aan mee. De gemeente Arnhem verlengt het project vanwege het succes en breidt het aantal deelnemers en basisscholen uit.

De deelnemers hebben een taalachterstand, dat wil zeggen dat ze weinig tot geen Nederlands spreken als men start. De kracht van de cursus ligt in de praktische aanpak. De deelnemers krijgen thema’s aangeboden waar ook hun kinderen op school mee bezig zijn. Zo weten zij beter waar hun kind mee bezig is en leert men de Nederlandse taal op een manier die aansluit bij hun leefsituatie. En de ouders leren weer van de kinderen.

Ze worden o.a. ook voorbereid op praktijkervaringen als ’hoe voer je een 10-minuten-gesprek’ met de leerkracht. Ook opvoedingsthema’s komen aan bod, zoals wat zijn wel of geen goede televisieprogramma’s voor een kind om naar te kijken. De cursussen worden gegeven door twee taalaanbieders: het ROC Rijn Ijssel en het ROC-A12.

Oudkomers zijn mensen die zich voor september 1998 definitief gevestigd hebben in Nederland en in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (bijv. een verblijfsdocument).
Provincie:
Tag(s):