donderdag, 5. januari 2006 - 19:05

Schiphol: 3,8% meer passagiers dan het voorgaande jaar

Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol heeft in 2005 ca. 44,2 miljoen passagiers verwerkt; 3,8% meer dan het jaar ervoor. Het vrachtvervoer nam met 2% toe tot ca. 1.449.000 ton. De luchthaven handhaafde hiermee haar vierde plaats in Europa op passagiersgebied en derde plaats op vrachtgebied. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) steeg met 0,5% tot ca. 404.600.
<BR>
<BR>Dit heeft president-directeur Gerlach Cerfontaine van Schiphol Group vandaag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijf. Hij toonde zich tevreden over deze cijfers. Uitgaande van een aantrekkende economische groei in Europa en ook Nederland, denkt Schiphol Group dat het aantal passagiers op Schiphol in 2006 met ruim 4% zal toenemen tot 46 miljoen en het vrachtvervoer met ca. 4%.

President-directeur Cerfontaine noemde 2005 op operationeel gebied een succesvol jaar, omdat zowel de bagageafhandeling als de punctualiteit waarmee het vliegverkeer op Schiphol wordt afgehandeld, duidelijk verbeterden en de kosten per Work Load Unit (1 passagier en/of 100 kg vracht en post), exclusief securitykosten en afschrijvingen, daalden. Inclusief security stegen ze echter opnieuw vanwege nieuwe beveiligingsmaatregelen die in 2005 op last van de overheid moesten worden ingevoerd om te blijven voldoen aan EU-regelgeving.

De heer Cerfontaine zei het niet terecht te vinden, dat de kosten van al deze maatregelen eenzijdig worden neergelegd bij de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen, waardoor de reiziger uiteindelijk met hogere prijzen wordt geconfronteerd. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van Schiphol negatief wordt beïnvloed, omdat in het buitenland de overheid deze kosten veelal voor haar rekening neemt.

In 2006 zal Schiphol Group ca. 360 miljoen euro investeren, waarvan ca. 200 miljoen euro in faciliteiten voor de afhandeling van passagiers, vracht en vliegtuigen op de locatie Schiphol. Geïnvesteerd wordt onder meer in nieuwe bagagevoorzieningen, vliegtuigopstelplaatsen, securityvoorzieningen, voorzieningen ter verbetering van de brandveiligheid, in renovatie en aanpassing van pieren, aanleg en aanpassing van taxibanen en projecten die ten doel hebben het passagiersproces te versnellen en efficiënter te maken.

Belangrijk jaar
President-directeur Cerfontaine noemde 2006 - een jaar waarin Amsterdam Airport Schiphol 90 jaar bestaat - in zijn speech een belangrijk jaar vanwege de evaluatie van de Wet luchtvaart die dit jaar plaatsvindt. Voor deze evaluatie hebben Schiphol Group, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland in 2005 een aantal verbetervoorstellen ingediend. Ook andere partijen hebben dat gedaan. In april van dit jaar moet het kabinet daaruit een keuze maken.
"Uiteraard hopen wij dat de uitkomst van dit evaluatieproces zal zijn, dat Schiphol minimaal in staat zal zijn om de groei van onze concurrenten in Europa te volgen. Dat houdt in dat het mogelijk moet zijn om op termijn op het huidige banenstelsel - binnen nieuwe milieugrenzen - ca. 600.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen. Wij realiseren ons terdege dat dit alleen mogelijk zal zijn in samenspraak met onze omgeving", aldus de heer Cerfontaine.

Hij noemde 2006 voor Schiphol Group ook een belangrijk jaar vanwege de voorgenomen privatisering van het bedrijf. Medio 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het kabinetsvoorstel om een minderheid van de aandelen van de Staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam in Schiphol Group te vervreemden. De manier waarop is nog onderwerp van discussie tussen minister Zalm en de Tweede Kamer.
De heer Cerfontaine:"Wij vinden het belangrijk dat ons bedrijf beursgenoteerd wordt, omdat binnen de wereldwijde luchtvaartsector een verdere consolidatie plaatsvindt. Een beursgang is noodzakelijk om als kapitaalintensieve onderneming, die aanzienlijke investeringen doet in het kader van haar groeistrategie, in de competitieve luchtvaartsector succesvol te blijven.

Daarom moeten wij toegang hebben tot dezelfde mogelijkheden op financieel gebied als onze directe concurrenten, die alle geprivatiseerd en beursgenoteerd zijn of dat op korte termijn zullen worden."
Categorie:
Tag(s):