dinsdag, 3. januari 2006 - 13:30

Schriefwedstried 2006, dou mit!!

Appingedam

De gemeente Appingedam houdt voor de 10de keer een schrijfwedstrijd om de streektaal levendig te houden. Iedereen die in het Gronings kan schijven kan meedoen. Of het nou een lied, gedicht over verhaal is alles mag, mist in het Grunnegers.

De reglementen zijn als volgt:

- Het moet in het Gronings geschreven zijn en je moet het zelf bedacht hebben.
- Spellingsfouten zullen niet te zwaar aangerekend worden, en de jury behoudt zich het recht voor de tekst aan te passen of te verbeteren als er taalkundige fouten in voorkomen.
- Het verhaal of gedicht mag geschreven niet meer dan vier kantjes zijn, en de getypt niet - meer dan twee..
- Iedereen mag maar 1 keer meedoen.
- De wedstrijd bestaat uit twee categorieën: 0-18 jaar en 18 jaar en ouder.
- Deelnemers moeten in de gemeente Appingedam woonachtig zijn of naar school gaan in Appingedam.
- De inzendingen worden eigendom van de gemeente en over de uitslag ka niet gecorrespondeerd worden.

Inzendingen voor 9 februari naar:
Geertruida Schuringa-Emmelkamp
Farmsumerweg 111
9902 BP Appingedam.

Joe kinnen toch ook wel Grunnegers schrieven of nait din?
Provincie:
Tag(s):