dinsdag, 10. januari 2006 - 23:07

Subsidie Enschedese Havengebied

Enschede

Het Ministerie van Economische Zaken heeft € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Twekkeler Es, het eerste deelproject van de herstructurering van het Enschedese Havengebied. Het geld wordt beschikbaar gesteld in het kader van de zogenoemde Topperregeling van het ministerie.

Het Enschedese Havengebied vervult een sleutelrol in de regionale economische ontwikkeling en is mede daarom door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als TOP-lokatie.
Het gebied heeft een omvang van 200 hectare en biedt huisvesting aan 300 bedrijven waar ongeveer 6.000 personen werken. Door de toekenning van de Toppersubsidie is de realisatie van de herstructurering een belangrijke stap dichterbij gekomen.
Die herstructurering is hard nodig om het gebied, waarvan de uitstraling de laatste jaren enigszins verminderde, gereed te maken voor de toekomst.

Concreet wil de gemeente het geld inzetten voor de verplaatsing van de aanwezige woonboten naar een nieuwe lokatie, het uitgeefbaar maken van een aantal restpercelen, intensivering van het gebruik van de zogenoemde derde havenarm (het gebied tussen de Ossenboer en Het Wolbert) en een aantal infrastructurele ingrepen.
De verschillende activiteiten worden in de periode tot en met juli 2009 uitgevoerd.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft expliciet waardering uitgesproken over de wijze waarop bij het opstellen van het Masterplan en de uiteindelijke invulling van het project, afstemming heeft plaatsgevonden met de ondernemers in het Havengebied.

De gemeente wil ook voor andere deelprojecten in het Havengebied de komende jaren Toppersubsidie aanvragen. In totaal kan voor maximaal drie deelprojecten subsidie beschikbaar worden gesteld, met een maximum van in totaal € 7,5 miljoen.
Provincie:
Tag(s):