dinsdag, 3. januari 2006 - 12:51

Vierde verdachte aangehouden in zaak Desmijndijk

Roosendaal

Het onderzoeksteam naar de dood van een 47-jarige inwoner van Roosendaal is op dit moment nog in volle gang. Op nieuwjaarsnacht kwam het slachtoffer om het leven nadat een woordenwisseling was uitgelopen op een massale vechtpartij tussen twee families op de Desmijndijk. Daarbij kwam het 47-jarige slachtoffer door geweld om het leven en raakte een 47-jarige buurman onwel en overleed later die nacht. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit laatste slachtoffer is overleden aan een natuurlijke dood. Zijn lichaam is inmiddels vrijgegeven.

In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden. Zondagmiddag werd een 46-jarige inwoner van St. Willebrord aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging met de dood ten gevolge.
Het was de politie al twee jaar bekend dat zich met enige regelmaat problemen in deze straat voordeden, waarbij onder meer één van de bovengenoemde families betrokken was. De politie waaronder ook de wijkagent heeft veelvuldig kontakt gehad met verschillende families woonachtig op de Desmijndijk. In overleg met gemeente, woningbouwvereniging en openbaar ministerie is een aantal van deze problemen hierdoor in een vroeg stadium opgelost. In overleg met de woningbouwvereniging en de wijkagent was men voor één van de in de nieuwjaarsnacht betrokken families actief op zoek naar andere woonruimte.

Maandagmiddag is onder regie van de gemeente Roosendaal een zorgteam samengesteld dat zich bezig houdt met de opgelopen spanningen op de Desmijndijk. In dit zorgteam zitten verschillende hulpverlenende instanties onder andere de GGD, slachtofferhulp, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, politie en gemeente. In overleg met betrokken families en verschillende omwonenden tracht men de rust in de straat terug te brengen en oplossingen te zoeken voor de toekomst.
Provincie:
Tag(s):