woensdag, 20. december 2006 - 19:36

Zusters Birgittinessen krijgen subsidie voor renovatie

Weert

De zusters Birgittinessen van de abdij Maria Hart aan de Maasstraat krijgen van de provincie Limburg voor de onlangs uitgevoerde 1e fase van de restauratie ruim € 150.000,- subsidie. Deze bijdrage is mogelijk geworden omdat de gemeenteraad van Weert eerder dit jaar een even groot bedrag beschikbaar stelde.

Deze 1e fase bevatte vooral de restauratie van de meeste kloostergebouwen, zoals de keuken, eetzaal, conferentiezaal en verblijven van zusters en gasten. Er was onvoorzien meerwerk, vooral vanwege de bestrijding van boktor en herstel van de schade die dit insect met zich meebracht. De totale kosten van deze restauratie bedroegen ruim € 2 miljoen.

De restauratie is ook aanzet geweest voor een nieuwe taakinvulling met behulp van nieuwe en jonge zusters van deze wereldwijde orde. Vroeger was het een slotklooster, waarvan de zusters geen enkel contact hadden met de buitenwereld. Nu voert het klooster weer maatschappelijke taken uit zoals gasten ontvangen en vergaderingen faciliteren.

Na deze 1e fase wordt nu ook een 2e fase van de restauratie van het klooster voorbereid, overigens veel minder ingrijpend van aard. Hieronder valt ook het herstel van de kapel, dat dringend noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):