vrijdag, 23. november 2007 - 11:20

1 miljoen euro voor opknapbeurt Haatland

Kampen

De gemeente Kampen ontvangt 1.000.000 euro subsidie van de provincie voor een grootschalige opknapbeurt van het bedrijventerrein Haatland. In drie fasen zal ongeveer 24 hectare van de totale oppervlakte van Haatland worden geherstructureerd en herontwikkeld. Dit heeft de Provincie Overijssel laten weten.

Gedeputeerde Abbenhues licht het besluit toe: “Als provincie willen we zorgdragen voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en behoud van werkgelegenheid in een mooie, groene provincie Overijssel. Daarom investeren we fors in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen’.

‘Haatland is zo’n terrein. Op enkele delen na maakt het een rommelige indruk met veel verouderde en leegstaande bedrijfshallen en braakliggende grond. Onze bijdrage komt bovenop een subsidie van het ministerie van Economische Zaken van 2,5 miljoen. Met een totale bijdrage van 3,5 miljoen euro kan de gemeente Kampen nu een flinke verbeteringsslag maken’, aldus Abbenhues.

Lagere grondprijs
De gemeente Kampen zal in de eerste fase zorgdragen voor verwerving, sloop, sanering en bouwrijp maken van 6 ha bedrijventerrein, gelegen tussen de Ambachtstraat, Haatlanderdijk en Gildestraat. Hiermee wordt voorkomen dat 3,7 ha aan nieuwe percelen moet worden uitgegeven.

De gemeente Kampen verwacht dat de grondeigenaren en marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en banken, gestimuleerd worden om in de vervolgfasen hun bijdrage te leveren aan de herontwikkeling van de overige 18 ha aan verouderd terrein. De ruimte die vrij komt is vooral geschikt voor bedrijven die een wat kleinere kavel zoeken voor een lagere grondprijs.

Vitale bedrijventerreinen
Bedrijventerrein Haatland draait ook mee in het Provinciale project Vitale Bedrijventerreinen. In een aanjaagproject wordt onderzocht wat de meerwaarde van het oprichten van een herstructureringsmaatschappij is en in welke vorm deze het meest oplevert.
Provincie:
Tag(s):