maandag, 20. augustus 2007 - 21:35

1 miljoen voor sterker economisch imago

Eindhoven

De gemeente Eindhoven gaat de komende jaren stevig inzetten op een sterker economisch imago. De aandacht gaat voornamelijk uit naar regionale en (inter)nationale dienstverlening, promotie en acquisitie. Hiervoor is een miljoen euro gereserveerd uit eigen middelen.

Eindhoven wil verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen door verbeterde dienstverlening, zoals transparante regelgeving, vereenvoudigde vergunningaanvragen, werving van internationaal arbeidspotentieel en de één-loket functie.

Door meer aandacht te vragen voor het vestigingsklimaat van Eindhoven via promotie en acquisitie bereikt Eindhoven niet alleen een versterking van het economisch imago, maar ook een sterkere positionering van de stad als het brandpunt van Brainport met de daarbij behorende dynamiek, allure en ruimte voor ondernemen. Eindhoven beweegt zich van stedelijk/regionaal niveau (o.a. via bedrijvenloket, accountmanagement, digipanel en MKB Raad) naar nationaal (Provada, Flevum) en internationaal (Mipin, Expo Real, Eurocities Economic Forum, handelmissies en WorldExpo 2010) niveau.

De aandacht voor de economische ontwikkeling past binnen de gemeentebrede citymarketing aanpak met ‘Technologie’ als verticale boodschap en ‘Licht’, ‘Design’ en ‘Sport’ als thema’s. Tijdens de Regio Business Dagen op 11 en 12 september presenteert Eindhoven zich uitgebreid aan de ondernemers uit de regio.
Provincie:
Tag(s):