donderdag, 13. september 2007 - 18:35

1000-woningen-plan positief afgerond

Maastricht

Alle 70 projecten die samen het 1000-woningen-plan vormen, zijn afgerond. Uit een kwalitatieve eindrapportage die de Provincie Limburg heeft uitgevoerd, blijkt dat het plan niet alleen heeft geleid tot de bouw van goedkope, maar ook kwalitatief goede woningen.

Het 1000-woningen-plan was het antwoord van de Provincie Limburg op de stagnatie in de woningbouw rond 2002/2003. De woningmarkt zat op slot en de druk op de goedkope huursector steeg. Het doel was om zo snel mogelijk circa duizend nieuwe, goedkope en goede woningen te realiseren voor de ‘onderkant van de woningmarkt’: starters, maar ook doorstarters of herstarters bijvoorbeeld senioren. Daarnaast wilde men met het 1000-woningenplan de problematiek nadrukkelijk op de agenda van gemeentebesturen en ontwikkelende partijen zetten.

Er bestond bij de start van het project enige scepsis ten aanzien van de ambitie om zowel goedkope als kwalitatief goede woningen te realiseren. De eindrapportage wijst echter uit dat dit streven is gehaald. Marktpartijen hebben vooral op kleine locaties in de dorpen gebouwd. Het betreft hoofdzakelijk eengezinswoningen voor starters in de koopsfeer, maar er zijn ook senioren als doelgroep bediend.

Vorig jaar is het 1000-woningen-plan beleidsmatig geëvalueerd. De conclusie daaruit was dat het plan een impuls heeft gegeven aan de woningbouwproductie voor met name starters. De bestuurlijke aandacht voor de woningen aan de onderkant van de woningmarkt en voor starters als doelgroep is daarmee vergroot. Het heeft een wezenlijk effect gehad op de voortgang van de woningbouwprojecten.
Provincie:
Tag(s):